Städ Paket > Prislista

 

                           Privatprislista Hemservice

 

Prisuppdatering 20180101

Skärgårdens  Städ & Allservice hemservice omfattar städning.  
Tänk på att priserna är brutto före skattereduktionen!
 Pris efter / = efter skattereduktion.

För städning ute i skärgården med båttransport offereras. Städning Lördag helgdagar + 50%

    
Kvm/tillfälle  
 

Pris inkl.moms / Pris efter skattereduktion

 
Inställelseavg  

0<50

                      1100 kr *   /  550 kr
135 kr
50<70 
                      1360 kr*    /  680 kr
135 kr
70<150 
                      1920 kr*    /  960 kr
135 kr
150<200 
                      2160 kr*   / 1080 kr   
        135 kr
200< 
                          Offereras  
 
 
    
 
 
 Ca pris* Vid grovt nedsmutsade ytor alt eftersatt städning debiteras extra kostnad. Alt. kan ej bästa resultat uppnås.
 
 
 Benämning 
 
Pris inkl.moms / Pris efter skattreduktion
 
Inställelseavg

Fönsterputs          

              Från 30 kr  / 15 kr           

135 kr

Flyttstädning        

              Från 66 kr / 33 kr         135 kr
Höst / vår städning
 Från 1500 kr / 750 kr                
 
  Visningsstäd
Från 2400 kr  / 1200 kr                   
 
  Abonnemang
     Kontakta oss för kostnad för ditt boende.
 
 
     Vi ger ingen kredit på engångsuppdrag.
          Betalning sker vid avslutat arbete.
 

 

 

 

 

 

 

 

Inställelseavgiften (ej skattesubventionerad) är en avgift som täcker administration och resekostnader.

För prisuppdatering se hemsida/prislista 

Bor du mer än fem mil utanför haninge samt vid svårtillgängliga områden så tillkommer en extra inställelseavgift . 

Avbokning skall ske senast 14 dagar innan uppdragsdagen. 

Är du abonnemangskund kan du alltid spara tiden i en timbank alt välja en tilläggs tjänst. 

Vid engångsuppdrag skall avbokning ske senast sju dagar före uppdrags dagen i övrigt utgår full debitering.